wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Kustlandschap

Getijdenlandschappen, kustlandschappen en Oesterdam: met ‘spuiten voor slikken’ naar eigentijdse integrale kustverdediging

Voor de Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkten wij aan de kustlandschappen met visies, inrichtingsplannen en beheerplannen voor o.a. de Brouwersdam, de Oosterscheldekering met Neeltje Jans, de Veersedam, het Sluizencomplex Terneuzen, rotondes op Zeeuws Vlaanderen, de N57, de A58 en de Oesterdam.

Met de lokale bestuurders, milieufederatie en experts konden wij telkens zo diepgaand in de materie duiken, dat wij inmiddels welhaast een eigen kenniscentrum kustlandschappen kunnen formeren. Wij ontwierpen een nieuw Zuid Hollands eiland en een boulevard op de kruin voor de Brouwersdam. Wij realiseerden een strand en duinen op Neeltje Jans en plantten daar zelf de nodige eiken en dennen. Wij realiseerden een P+R en busstation op het sluizencomplex in Terneuzen. De meest poëtische realisatie is zo mogelijk ons werk op de Oesterdam.

De bekleding van de Oesterdam moest in 2014 zo snel mogelijk worden vervangen, omdat deze de maatgevende storm niet langer zou weerstaan. Met drie scenario’s voor de Oesterdam en omgeving, en in samenspraak met betrokken experts, is naar oplossingen gezocht, om met zand en minder stenen, natuurbelangen en veiligheid met elkaar te kunnen verzoenen.

Spuiten voor slikken bleek een alternatief scenario. Dat begint toch eerst met de nu noodzakelijke nieuwe bekleding van de hele Oesterdam en daarnaast met het spuiten van zand over de slikken aan de zeezijde en dat gedurende 50 jaar. Met zand uit de Binnenschelde en van de Molenplaat kunnen naar verwachting meer dan 500 hectares slikken en platen worden bewaard. Erosie en zeespiegelstijging kunnen met het stukje bij beetje bespuiten van de slikken, worden bijgehouden en misschien zelfs worden ingehaald. Alles kan stap voor stap worden verbeterd. De waterkant van Bergen op Zoom en het hele oorspronkelijke Markiezaat kunnen geleidelijk mee veranderen op een manier die zich het beste tot mensen en natuur verhoudt. Daar komen een groter wateroppervlak met zout water, een klein beetje eb en vloed en goede routes. Bergen op Zoom kan weer aan de Schelde komen te liggen.

De schorren blijven bewaard. De slikken en platen kunnen zich herstellen. Op termijn kan dijkverzwaring misschien zelfs worden uitgesteld.

PAUL VAN BEEK LANDSCHAPPEN voor Rijkswaterstaat directie Zeeland, Provincie en Milieufederatie Zeeland, inrichtingsplannen en masterplannen voor de dammen, dijken en getijdenlandschappen vanaf 1997, aanbrengen van zand op de Oesterdam 2014. Een dag later was het (volgens plan) alweer verdwenen.