wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Rotterdam The Hague Airport

een dijk van een luchthaven, midden in de polder

Rotterdam The Hague Airport wordt één van de beste en mooiste city airports ter wereld. Dat is in 2004 de opdracht aan het ontwerpteam. De open ligging aan de rand van de stad is een bestaansvoorwaarde voor de luchthaven. De context van stad, omliggende steden en infrastructuur is dat evenzeer. Rotterdam The Hague Airport moet in ruimtelijke beleving en in functioneren bij wijze van spreken stad en land tegelijk kunnen representeren. De ambities van 2004 verlangen een plan voor het landschap rond het vliegveld (met 18 hectares waterberging en een groenstructuur) en een plan voor het creëren van een stedelijke context op de luchthaven met daarin één van de belangrijke openbare ruimten van de regio, het airportplein.

Het masterplan heeft een geconcentreerde aanzet voorgeschreven voor een airport city met een nieuwe terminal, hotels, kantoren, kantoorpaviljoens, gebouwd parkeren, een bedrijvenhof, nieuwe infrastructuur en het stelsel van openbare ruimten en een groenstructuur e.e.a. als in een stedelijke ruimte. Het masterplan biedt ook het ruimtelijk ontwerp voor de vereiste civieltechnische dimensies van water en groen verankerd in de polder als in een compleet landschappelijke opgave.

Inmiddels is de transformatie halverwege: met de karakteristieke verkeerstoren, de bestaande terminal, een nieuw hotel, groene omwalling, kantoren en kantoorpaviljoens is er de context voor een nieuw airportplein, parterres en een moerasbos.

In het werk van PAUL VAN BEEK LANDSCHAPPEN is het werken aan airports en luchthavenomgeving als een rode draad. Paul van Beek won lang geleden een 3e prijs in de Prix de Rome stedenbouw en landschap met een ontwerp voor de Noordrand van Rotterdam; met Jeroen Bosch en Adriaan Geuze ontwikkelde hij het inmiddels uitgevoerde plan voor Schiphol als ‘Groene Luchthaven’; in 1999 tekende Paul van Beek landschappen een eerste masterplan voor Rotterdam Airport en in 2004 met EGM het masterplan dat nu voor meer dan de helft is uitgevoerd. Inmiddels werkt het bureau met o.a. Güller Güller architecture urbanism en o.a. Royal Haskoning DHV aan de omgeving tussen Le Bourget en Charles de Gaulle in Parijs.

PAUL VAN BEEK LANDSCHAPPEN, Natascha van den Ban en EGM architecten ingenieurs i.s.m. Rod’or, 244.000m2 kantoren, bedrijven en voorzieningen op ruim 220 hectare met airportplein, parterres, park, moerasbos en waterberging voor Rotterdam Airport BV, Schiphol Real Estate en Gemeente Rotterdam, in masterplan, stedenbouwkundig matenplan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplannen, vanaf 2004 tot heden, in uitvoering.