wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout


Stedenbouw

Landschappen, landschapsarchitectuur en landschapsarchitecten spelen een steeds grotere rol in verstedelijking. Verstedelijking is een proces, dat overal op aarde doorgang vindt. Het is opmerkelijk, dat verstedelijking zoveel landschapsarchitecten mobiliseert. Maar nog opmerkelijker is, dat hun landschapsarchitectuur de verstedelijking op een zo eigentijdse manier reorganiseert. Het leidt geen twijfel: landschap en verstedelijking zijn met elkaar verbonden.

Inmiddels leven wij met elkaar in een mensgedomineerde wereld met alle vormen van verstedelijking. Verstedelijking manifesteert zich in stadsuitbreiding, in binnenstedelijke projecten, maar ook ver buiten de stad in infrastructuur en industrie, in plantages voor energie, voedsel en water. De verandering en vernieuwing die met verstedelijking gepaard gaan kunnen we ontwerpend te lijf in integrale oplossingen waarin elektriciteit- en voedselproductie worden gecombineerd met waterbeheer, afvalverwerking, grondstoffenwinning, wonen, recreatie en natuurbouw… PAUL VAN BEEK LANDSCHAPPEN zal aansprekende alternatieven blijven ontwikkelen en kenbaar maken.

Wij kunnen zorgen voor een beter milieu, een groene stad en schone lucht.

Stedelijke uitbreidingen en binnenstedelijke projecten vragen een langdurig commitment. Dit bewijzen wij in grote, soms extreem grote en langlopende producties: Rotterdam The Hague Airport, Landgoed De Haverleij, woonlandschap Brandevoort, Zuidas in Amsterdam, Stadswerven in Dordrecht, Beringen in Belgisch Limburg, Triangle de Gonesse op la Plaine de France in Parijs en in het Zeeuwse getijdenlandschap.


brandevoort.jpgBrandevoort Helmond stadswerven.jpgStadswerven Dordrecht haverleij.jpgHaverleij Den Bosch
landsmeer.jpgDorpscentrum, Breekoever en Luijendijk Landsmeer rotterdamthehagueairport.jpgRotterdam The Hague Airport plainedefrance.jpgPlaine de France Parijs