wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

De Uithof

landschapsplan en inrichtingsplannen voor Campus De Uithof voor de Universiteit Utrecht

Campus De Uithof in Utrecht is ooit begonnen als stoer werkgebied, uitgelegd aan een ruim grit van asfaltwegen in groot contrast met het onderliggende landschap. Meteen daarna begon De Uithof aan haar transitie van monomaan werkgebied naar een complete leefwereld met wonen, werken en alle mogelijke voorzieningen. Stukje bij beetje ontwikkelde zich een miniatuur stadje in het historische landschap van de Kromme Rijn. Begin 1990 tekende OMA met Yves Brunier een masterplan voor de bebouwingsexplosie. Vele en beroemde architecten bouwden aan de opstallen. De openbare ruimte en rehabilitatie van het landschap kwamen nog niet eerder uit de verf.

In 2006 ontwikkelde PAUL VAN BEEK LANDSCHAPPEN in opdracht van de Raad van Bestuur van de UU een compleet masterplan voor landschap en openbare ruimte complementair aan de plannen van OMA. Het masterplan maakt voor het eerst in de geschiedenis van De Uithof onderscheid tussen de welhaast stedelijke openbare ruimte die nodig is voor de campus en de landschappelijke ruimte daaromheen die contrasteert. Sleutels voor succes zijn de drastische beperking van de variaties in toegepaste inrichtingsmiddelen in de stedelijke openbare ruimte en het herhalen van gras, water, herstel van microreliëf, rietlanden en aanplant van bomen in het landschappelijke deel.

Het Heidelbergplein, een deel van de Cambridgelaan en de gehele Toulouselaan werden al volgens plan uitgevoerd. Het Heidelbergplein kreeg een centrumfunctie, pleinverharding, verlichting en bijna geen variatie in inrichtingsmiddelen. De Cambridgelaan wordt een sportlaan. Met gravel en laanbomen is daarmee rond de woongebouwen een begin gemaakt. De Toulouselaan kon in het landschap verdwijnen. Het autoverkeer is er af. Meer dan de helft van het asfalt is hier verwijderd. Er zijn vlinderbermen gemaakt. Daar omheen is de middeleeuwse verkaveling hersteld. Er zijn rietlanden aangelegd en bij de oude boerderij zijn bomen en hagen aangeplant.

PAUL VAN BEEK LANDSCHAPPEN met o.a. Grontmij en Art Zaaijer van OMA voor de Universiteit Utrecht met een masterplan voor de openbare ruimte van de hele campus, beheerplannen en inrichtingsplannen voor Heidelbergplein, Cambridgelaan en Toulouselaan, vanaf 2006.