wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout


Wat wij doen

Het werkpakket is veelzijdig: van onderzoek, strategische plannen, visievorming en masterplannen naar concrete uitvoeringsgerichte ontwerpen op alle verschillende schaalniveaus voor stadsontwikkeling (woonwijken, stadsdelen, straten en pleinen), infrastructuur (wegen, kanalen, bruggen, luchthavens, stations, windturbine opstellingen), landschappen (kustverdediging, getijdenlandschappen, natuurontwikkeling, waterberging, afvalverwerking, landschapsontwikkeling, landbouw, recreatie, mitigerende maatregelen) parken en tuinen.

De activiteiten omvatten ontwerpen, adviseren, samenwerken, onderzoeken, publiceren, projectleiding, second opinion, supervisie, directie, onderwijs, masterclasses, lezingen en de productie en verkoop van kunst. De output bestaat uit ontwerpen, studies, plannen of adviezen. Samengevat in tekst, studie, boekjes, folders, tekeningen, foto’s, collages, plattegronden, aanzichten, modellen, berekeningen, film en realisaties. Als zogenoemd praatstuk. Als proces en besluitvorming. Als alternatief en als gebouwd eindresultaat.

Bij voorkeur speurt het bureau naar duurzame oplossingen: naar oplossingen die creatief en innovatief zijn en die bijdragen aan een haalbaar en realistisch plan, maar ook naar oplossingen die kunnen groeien en veranderen.

Wij planten ieder seizoen minstens één boom.

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, projectontwikkelaars, rijksoverheid, provincies, particuliere instanties en personen. Wij werken nationaal en internationaal (m.n. in Frankrijk, België, Australië, Italië en Duitsland).

Rondleiding U kunt naast deze website ook onze voltooide projecten bezoeken of de projecten die in uitvoering zijn. Dit kan in de meeste van onze projecten digitaal met streetview van google earth. Op locatie bieden wij desgewenst rondleidingen aan. Wij wensen u veel tijd en genoegen bij het bekijken van ons werk.