wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Elektriciteit uit Wind

Studie naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van elektriciteitsproductie uit wind op het grondgebied van de Gemeente Amsterdam

Visie op Windturbines in het Nederlandse Landschap voor het Atelier Rijksbouwmeester

De nieuwe middelen voor elektriciteitsproductie uit wind plaatst de ruimtelijke ordening voor substantiële veranderingen en ongekende dilemma’s. Zijn de nieuwste grootste moderne windturbines niks meer en niks minder dan nieuwe infrastructuur als destijds de inmiddels bekende hoogspanningsmasten? Of betekent de mogelijkheid om deze elementen te introduceren in het stedelijk landschap een nog ongekende stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische en juridische planningsopgave?

In een casestudie uitgewerkt als ontwerpend onderzoek, opgedragen door de Gemeente Amsterdam, is dit productiemiddel voor elektriciteit uit wind toegepast in de urbane topografie. Het systematisch uitzoeken van randvoorwaarden in mogelijkheden en beperkingen heeft geleid tot krachtige nieuwe inzichten, prachtige nieuwe mogelijkheden en vergezichten. De grootste windturbines zijn het meest rendabel en stil. De grootste windturbines kunnen derhalve deel uit maken van de stad !!! Bij eventuele plaatsing voegen zij zich immers per definitie in het stadssilhouet. Misschien horen ze met hun nieuwe verhoudingen ook eerder bij de stad, dan in de omliggende middeleeuwse landschappen. Windturbines zijn geen hoogspanningsmasten. Windturbines roepen nieuwe contextuele mogelijkheden op, omdat er functies in de lege schacht kunnen worden opgenomen en omdat aan de voet van deze megaconstructies context moet worden gemaakt. Ook de windturbines zelf kunnen worden veranderd. PAUL VAN BEEK LANDSCHAPPEN ontwikkelde een aantal voorstellen voor deze verdergaande assimilatie met alternatieve gebruiksvormen en zelfs bewoning van de schacht, textuur van het gebouw, architectuur van de windmolen en inrichtingsvoorstellen aan de voet van het gebouw.

M. Smits in ‘Monsterbezwering: de culturele domesticatie van nieuwe technologie’ (Boom Publishers 2002) en D. Sijmons e.a. in ‘kWh/m2 Landschap en Energie’ (nai010 uitgevers 2014): ‘Assimilatie is de meest pragmatische strategie (…)’ en ‘(…) vooral assimilatie is kansrijk om maatschappelijke toenadering te bewerkstelligen’.

De studie voor Amsterdam heeft geleid tot nieuwe verhoudingen en mogelijkheden in de hoofdstedelijke planningsprocedures en oplossingen.

De nieuwe vergezichten met windmolens konden worden gemaakt in fraaie panorama’s van fotografe Marijke Mooij.

PAUL VAN BEEK LANDSCHAPPEN met o.a. Marijke Mooij en DRO Amsterdam voor de Gemeente Amsterdam als 'Elektriciteit uit Wind in Amsterdam', gepubliceerd en tentoongesteld in 2011 en de Visie op Windturbines in het Nederlandse Landschap voor het Atelier Rijksbouwmeester in 2008.